Skip to content ↓

Pontio

Mae disgyblion newydd Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur yn ymgartrefu'n gyflym ac yn adeiladu ar eu dysgu blaenorol, diolch i berthynas gadarnhaol gydag ysgolion cynradd y clwstwr.

Mae'r ysgol bob amser wedi mwynhau perthynas gynhyrchiol â'r ysgolion cynradd partner yn ei chlwstwr ac mae hyn wedi datblygu ymhellach yn ystod y blynyddoedd diwethaf.  Mae'r Pennaeth a'r Pennaeth Cynorthwyol yn cyfarfod â holl Benaethiaid yr ysgolion clwstwr bob hanner tymor i drafod pontio ar gyfer disgyblion sy'n dechrau yng nghyfnod allweddol 3.

Mae gennym weledigaeth strategol a dyhead cryf i ddatblygu'r bartneriaeth sydd eisoes yn bodoli yn y dalgylch er mwyn budd ein disgyblion, ein staff a’n gymuned. Un o’n prif ffocysau yw ein Siarter Iaith a’n hymrwymiad i sicrhau dilyniant ieithyddol cadarn i’r holl ddisgyblion.

Trwy ein rhaglen drosglwyddo cyd-lynus, ein partneriaeth gref a’n hymrwymiad i sicrhau’r profiadau gorau i’n disgyblion, mae eich plentyn mewn dwylo da.

Ysgolion Clwstwr Ysgol Gymraeg Ystalyfera:

Ysgolion Clwstwr Ysgol Gymraeg Bro Dur:

Defnyddiwch y dolenni ar yr ochr dde i lywio drwy ein rhaglenni ysgolion clwstwr.

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 846900

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost