Skip to content ↓

Y Diwrnod Ysgol

Ystalyfera Cynradd

Cyfnod Sylfaen

Amser Sesiwn
8.40am - 10.15am Cofrestru'r Bore a Gwersi
10.15am - 10.30am Egwyl
10.30am - 11.30am Gwersi
11.30am - 12.30pm Cinio
12.30pm - 1.45pm Gwersi
1.45pm - 1.55pm Egwyl
1.55pm - 3pm Gwersi
3.00pm Diwedd y Dydd

Adran Iau - CA2

Amser Sesiwn
8.40am - 10.40am Cofrestru'r Bore a Gwersi
10.40am - 11.00am Egwyl
11.00am - 12.40pm Gwersi
12.40pm - 1.30pm Gwersi
1.30pm - 3.00pm Gwersi
3.00pm Diwedd y Dydd

Ystalyfera Uwchradd

Amser Sesiwn
8.40am Cofrestru'r Bore
9.00am Gwers 1
9.50am Gwers 2
10.40am Egwyl
11.00am Gwers 3
11.50am Gwers 4
12.40pm Cinio
1.30pm Gwers 5
2.20pm Gwers 6
3.10pm Diwedd y Dydd

Bro Dur - Dydd Llun i Iau

Amser Sesiwn
8.45am Cofrestru'r Bore
9.05am Gwers 1
10.05am Gwers 2
11.05am Egwyl
11.25am Gwers 3
12.25pm Gwers 4
1.25pm Cinio
2.15pm Gwers 5
3.15pm Diwedd y Dydd

Bro Dur - Dydd Gwener

Amser Sesiwn
8.45am Cofrestru'r Bore
9.05am Gwers 1
10.05am Gwers 2
11.05am Egwyl
11.25am Gwers 3
12.25pm Cinio
1.15pm Amser Aur
3.15pm Diwedd y Dydd

Absenoldeb a Phresenoldeb

Rhaid egluro pob absenoldeb pa hyd bynnag bo’r cyfnod. Rhaid hysbysu’r ysgol naill ai drwy lythyr neu neges ffôn neu trwy SchoolComms ar unwaith pan yw disgybl yn absennol. Gofynnir i ddisgyblion sy’n cyrraedd yr ysgol yn hwyr (wedi i’r cyfnod gofrestru gau) fynd i’r Swyddfa, lle cofnodir ei enw.


Cynghorir rhieni yn gryf i beidio â mynd â phlant ar wyliau yn ystod y tymor ysgol.

Offer

Offer sylfaenol i ddisgyblion Blwyddyn 7 yw set geometreg (cwmpawd cadarn, dau sgwaren, pren mesur 300 mm a phrotractor), pensil, ysgrifbin (inc neu bêl-bwynt), pensiliau lliw.

Cynghorir disgyblion i beidio â dod ag eiddo drud i’r ysgol.

Ni chaniateir peniau ffelt, Tipp-ex (na hylif tebyg), chwaraewyr cerddoriaeth/dyfeisiau smart na gwm cnoi yn yr ysgol.

Ni chaniateir defnyddio ffonau symudol yn yr ysgol. Bydd ffonau symudol yn cael eu cymryd gan staff a’u cadw yn y swyddfa tan ddiwedd y dydd.

 

Trefnydd Personol

Bydd gan bob disgybl drefnydd personol a gofynnwn i chi wirio’r trefnydd yn wythnosol.

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost