Skip to content ↓

Gwisg Ysgol

Dyma fanylion gwisg ysgol swyddogol Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur:

Merched

Trowsus / sgert : Du.

Tei : Strip gwyrdd a glas.

Siwmpwr : Glas brenhinol, swyddogol ('Jerzees') gyda gwddf 'V' a logo'r ysgol.

Blows : Glas golau (llewys hir).

Sanau / teits : Du plaen.

Esgidiau : Du, sodlau dim mawy na 4cm. Dim trainers.

Cot law : Du plaen.

Gwisg tymor yr Haf : Crys polo swyddogol, glas golau gyda bathodyn yr ysgol arno.

Bechgyn

Trowsus : Du.

Tei : Strip gwyrdd a glas.

Siwmpwr :Glas brenhinol, swyddogol ('Jerzees') gyda gwddf 'V' a logo'r ysgol.

Crys :Glas golau (llewys hir).

Sanau : Gwyn neu llwyd.

Esgidiau : Du - Dim trainers.

Cot law : Du plaen.

Gwisg tymor yr Haf : Crys polo swyddogol, glas golau gyda bathodyn yr ysgol arno.

 

 

Gofynnwn yn garedig i rieni gadw at y wisg ysgol cywir. Ni chaniatau gemwaith ar wahan i 1 clust-dlws 'stud', na chwaith liw ar ewinedd na cholur gormodol.

 

Dillad Chwaraeon
Merched

Yn y Gampfa

 • Top addysg gorfforol (merched)
 • Byrion (neu siorts seiclo) glas tywyll neu ddu
 • Trainers / esgidiau ymarfer

Ar y Cae

 • Top addysg gorfforol (merched)
 • "Sgort" neu sgert hoci las tywyll
 • Sanau glas tywyll gyda logo'r ysgol
 • Gwaelod tracwisg ysgol (mewn tywydd oer)

Yn y pwll nofio

 • Gwisg nofio gonfensiynol (nid bicini)
 • Cap nofio
 • Lliain Sychu
Bechgyn

Yn y Gampfa

 • Top addysg gorfforol (bechgyn)
 • Byrion du
 • Trainers / esgidiau ymarfer

Ar y Cae, rygbi, pêl-droed

 • Crys rygbi 'reversiable' yr ysgol
 • Byrion rygbi glas tywyll
 • Esgidiau rygbi
 • Sanau glas tywyll â bathodyn yr ysgol arnynt
 • Tracwisg ddu neu las (mewn tywydd oer)

Yn y pwll nofio

 • Gwisg nofio gonfensiynol
 • Lliain sychu
Siop Gwisg Swyddogol Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur

Mae cwmni lleol Sportec yn Castell-Nedd yn gwerthu holl eitemau arbenigol gwisg ysgol a chwaraeon. Gellir prynu ar-lein, neu alw i mewn i'w siop cyfleus yn Uned 5, Stad Ddiwydianol, Abbey Road Industrial Estate, Castell Nedd, SA10 7DN.

sportec

Cliciwch yma am fanylion cysylltu'r cwmni. Gellir yn ogystal gael y wisg wedi'i anfon i'r ysgol (gwasanaeth casglu am ddim) neu gael y dillad wedi'i anfon i'r cartref (cost ychwanegol). Os am weld y wisg ysgol cywir, cliciwch yma ar gyfer Campws Ystalyfera ac yma ar gyfer Campws Bro Dur.

 

Ystalyfera Gwisg Haf 2023 UniformCliciwch yma.

Bro Dur Gwisg Haf 2023Cliciwch yma.

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 846900

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost