Skip to content ↓

Cludiant Ysgol

Trefnir y bysiau yn gyfan-gwbl gan Adran Cludiant Ysgolion Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot (01639 763333). Ceir gwybodaeth ynglŷn ag amserau’r bysiau a’r arosfannau priodol oddi wrth yr Adran honno. Cynghorir disgyblion i fod wrth yr arosfan priodol bum munud cyn yr amser swyddogol.

 

  • Os digwydd i ddisgybl golli’i fws ar ddiwedd y dydd, dylid mynd yn union i Swyddfa’r ysgol ac nid i unman arall.
  • Rhaid i ddisgybl gario’i docyn bws bob dydd er mwyn dangos i’r gyrrwr.
  • Yn ôl rheolau’r Cyngor Bwrdeistref Sirol, gall disgybl sy’n camymddwyn ar fws ysgol golli’i hawl i gludiant rhad ac am ddim.
  • Gellid cael copi o lyfryn yr Awdurdod Addysg Cludiant ar Fysiau Ysgol o swyddfa’r ysgol.

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost