Skip to content ↓

CRA

Croeso i adran y gymdeithas rieni ac athrawon! Mae gennym CRhA ymroddgar sydd â’r bwriad o greu a datblygu cysylltiadau cryf rhwng yr ysgol a’r cartref. Mae’r CRhA wedi ymrwymo i godi arian er mwyn galluogi’r cyfleoedd gorau i ddisgyblion Bro Dur. Ein bwriad yw cyfrannu'n sylweddol at broffil yr ysgol a’i delwedd bositif uchel a chadarnhaol sydd ganddi yn y gymdeithas leol. O deithiau siopa, stondinau yn y cyngerdd Nadolig i luniaeth yn ystod nosweithiau rieni, targed y CRhA yw codi digon o arian i brynu bws mini newydd i’r ysgol, fel y gall disgyblion fwynhau’r amryw o gyfleoedd mae ein hardal arbennig yn gynnig.

Er maint ein hysgol, rydym yn griw bach o rieni ac athrawon ac rydym wastad yn edrych am aelodau newydd. Os fedrwch chi gynnig cwpl o oriau nawr ac yn y man, cysylltwch â ni! Hyd yn oed os nad ydych yn gallu mynychu cyfarfodydd yn gyson, rydym wastad yn chwilio am bobl i gynorthwyo gyda’n gweithgareddau. Os hoffech chi ymuno a ni chysylltwch â phrif swyddfa Bro Dur i adael eich manylion cyswllt. Croesawn aelodau newydd!

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost