Skip to content ↓

Ein Diogelu Plant

Mae Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur yn ymrwymedig i sicrhau lles a diogelwch pob disgybl. Credwn yn gryf yn hawl pob disgybl i ddysgu mewn amgylchedd gefnogol, ofalgar a diogel er mwyn datblygu’r gred, uchelgais a’r hyder i wireddu eu potensial llawn.

Mae gan yr ysgol weithdrefnau cadarn ar gyfer cadw ein plant yn ddiogel. Rydym yn cydweithio’n agos gyda rhieni ac asiantaethau allanol ac yn dilyn Canllawiau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan ar gyfer diogelu. Mae Polisi penodol gennym sydd i’w gweld ar y wefan o dan yr adran Dogfennau. Polisiau

Mae staff allweddol o fewn yr ysgol yn gyfrifol am faterion sy’n ymwneud ag amddiffyn plant, sydd wedi derbyn hyfforddiant ychwanegol. Y staff allweddol yma yw:

Campws Ystalyfera

  • Mrs Delyth Spurway (Dirprwy Bennaeth) – Athro Dynodedig Amddiffyn Plant
  • Mrs Angharad Lloyd - Dirprwy Athro Dynodedig
  • Mrs Rachel Thomas - Dirprwy Athro Dynodedig
  • Mr Emyr Evans - Dirprwy Athro Dynodedig

Campws Bro Dur

  • Miss Kath Jones - Athro Dynodedig Amddiffyn Plant
  • Miss Sioned Jones (Dirprwy Bennaeth) – Dirprwy Athro Dynodedig
  • Mrs Gwenllian Dooher - Dirprwy Athro Dynodedig

Mewn achosion difrifol, neu mewn achosion cymhleth, byddwn yn cysylltu gyda Mrs Sam Jones (Swyddog Diogelu Plant ac Oedolion Bregus) o’r Awdurdod Addysg am gyngor a chyfarwyddyd pellach.

 

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 846900

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost