Skip to content ↓

Ein Disgyblion

Mae Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur yn ceisio datblygu myfyrwyr sy'n llwyddiannus, yn hyderus ac yn hapus, sy'n ysbrydoli eu cymuned ac sy'n gweithredu gyda charedigrwydd a thosturi tuag at eraill.

Yn ein gweithdrefnau a'n harferion dyddiol, ein cwricwlwm eang ac amrywiol, ein model addysgeg a thrwy ein hymrwymiad i ddarparu profiad o'r byd ehangach ein nod yw hyrwyddo ymdeimlad cryf o gymuned a pherthyn, i ddarparu cyfuniad o her uchel a chefnogaeth uchel ac i annog datblygiad:

  • arferion rhagorol o ymddygiad megis hunanymwybyddiaeth, caredigrwydd, gwerthfawrogiad, gostyngeiddrwydd, cwrteisi, hunanfynegiant hyderus a hunangyflwyniad a
  • arferion dysgu rhagorol megis penderfyniad, gwydnwch, trefniadaeth, darllen, astudio ac ymarfer

Credwn yng ngwerth:

  • Hunanymwybyddiaeth
  • Caredigrwydd a thosturi
  • Perthyn
  • Astudio, ymarfer, darllen a gwydnwch
  • Ysbrydoli eraill

Yn yr ysgol rydym yn annog hyn drwy gynnig cyfle i'n myfyrwyr fod yn rhan o wahanol gymunedau a lleisio eu barn.  Rydym am i fyfyrwyr deimlo'n rhan o'u hysgol, o'u cymuned a'u dyfodol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 846900

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost