Skip to content ↓

Arweinwyr Cynnydd a Lles Ystalyfera

Gweledigaeth

Hyderwn fod ein strwythur lles a chynhwysiant gadarn a thrylwyr sydd yn ganolog i’n gweledigaeth fel ysgol yn sicrhau bod ein disgyblion yn teimlo’n ddiogel ar bob achlysur ac yn ymwybodol iawn o’n disgwyliadau fel ysgol.

Mae’n tîm bugeiliol yn sicrhau fod pob disgybl yn cael ei adnabod fel unigolyn gan roi ei gynnydd a’i les yn flaenoriaeth i ni fel ysgol ar bob achlysur.

Fel y gwyddoch, mae’r berthynas agos ac adeiladol sydd rhwng pob dysgwr a’i Diwtor Personol yn rhan allweddol o’r gwaith bugeiliol hwn a gallwch gyfathrebu gyda Thiwtor Personol eich plentyn gan ddefnyddio Trefnydd Personol y Dysgwr.

Serch hynny, rydym yn ymwybodol y bydd adegau prin yn codi yn ystod cyfnod mwyafrif ein dysgwyr yn yr ysgol pan fyddwch yn teimlo bod angen cysylltu â’r ysgol er mwyn cael sgwrs am lwyddiannau, pryderon neu i rannu gwybodaeth am eich plentyn. Ar yr adegau hyn, mae croeso i chi gysylltu gyda Phennaeth Blwyddyn eich plentyn.

Mae’r Pennaeth Blwyddyn (gweler eu henwau a’r blynyddoedd isod) sydd yn darparu gofal ac arweiniad ar gyfer pob dysgwr o fewn ei ofal/gofal. Byddan nhw yn cwrdd â’r dysgwyr yn wythnosol, yn cydlynu gwaith y Tiwtoriaid Personol, yn monitro cynnydd pob dysgwr yn y flwyddyn, yn ymdrîn â materion disgyblaeth ac yn ddolen gyswllt rhwng yr ysgol â’r cartref. Mae’r tîm brwdfrydig a gofalgar yma yn cael ei arwain gan Mrs Delyth Spurway, Dirprwy Bennaeth y safle.

Blwyddyn 7 Mrs Rachel Thomas ThomasR603@hwbcymru.net
Blwyddyn 8 Mr Luke Millard MillardL2@hwbcymru.net
Blwyddyn 9 Mr Ryan Evans EvansR198@hwbcymru.net
Blwyddyn 10 Mr Geraint Jones JonesG1155@hwbcymru.net
Blwyddyn 11 Mr Nick Bennett BennettN18@hwbcymru.net
Blwyddyn 12 a 13 Mr Emyr Evans EvansE713@hwbcymru.net

 

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost