Skip to content ↓

Cwricwlwm CA4 Ystalyfera

Mae’r cwricwlwm CA4 campws Ystalyfera yn gwricwlwm cytbwys sy'n cynnwys elfen o bynciau statudol craidd a phynciau dewisol.

Mae pob disgybl yn dilyn 9 pwnc craidd, sef Cymraeg Iaith, Cymraeg Llenyddiaeth, Saesneg Iaith, Saesneg Llenyddiaeth, Mathemateg, Rhifedd, Gwyddoniaeth ddwbl ar BAC Cymreig.

Bydd angen i bob disgybl dewis 3 pwnc dewisol yn ychwanegol i’r pynciau statudol.  Mae’r proses o ddewis y pynciau dewisol yma yn dechrau ym Mis Ionawr blwyddyn 9.  Bob blwyddyn rydym yn addasu ein colofnau opsiwn i'r anghenion yw gofynion disgyblion o fewn y cohort.

Pynciau dewisol Lefel 2 galwedigaethol neu TGAU -  Addysg Gorfforol, Daearyddiaeth, Astudiaethau Crefyddol, Celf, Cerdd, Drama, DT, Ffrangeg/Almaeneg, Hanes, Technolegau Digidol, Cyfrifiadureg neu Galwedigaethol Lefel 2 - Lletygarwch, Busnes, a Gwasanaethau Cyhoeddus.

Dyma'r colofnau opsiwn ar gyfer Medi 2022 - Haf 2024.

2022 - Gwefan Dewisiadau

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost