Skip to content ↓

Gyrfa Cymru

Mae Gyrfa Cymru yn sefydliad sy’n gallu helpu i gynllunio eich gyrfa, paratoi i gael swydd a dod o hyd i'r prentisiaethau, neu cyrsiau a'r hyfforddiant cywir.

Mae Gyrfa Cymru wedi lansio gwasanaeth sgwrsio byw ledled Cymru gyda chynghorwyr arbenigol wrth law i drafod opsiynau a chyfleoedd. Gallwch gael mynediad i'r gwasanaeth drwy wefan Gyrfa Cymru:

  • 9am – 3pm o ddydd Llun i ddydd Gwener

Rhieni, myfyrwyr a disgyblion! Os ydych chi'n poeni am opsiynau neu gyfleoedd yn y dyfodol, gall Gyrfa Cymru helpu. Gallwch gael mynediad i'w cyfleuster sgwrsio byw newydd ledled Cymru yn ystod yr amseroedd canlynol:

  • 9am – 5pm o ddydd Llun i ddydd Iau
  • 9am – 4:30pm dydd Gwener.

 

Cyngor Gyrfa Blwyddyn o fewn yr ysgol

Mae ein Cynghorydd Gyrfaoedd, Miss Bobbie Rees, bob amser yma i helpu.

Mae Miss Rees ar gael ar gyfer cyfarfodydd wyneb yn wyneb. Mae apwyntiadau ar gael yn uniongyrchol try Miss Rees.

Mae croeso i chi gysylltu â Miss Rees.

E-bost bobbie.rees@careerswales.gov.wales

Gweler ein gwefan try clicio ar y lin isod

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost