Skip to content ↓

Bro Dur

Yn Ysgol Gymraeg Bro Dur, mae’r cwricwlwm blwyddyn 7-9 wedi ei strwythuro fel yr isod:

  • Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu (Cymraeg, Saesneg ac Ieithoedd Tramor Modern)
  • Mathemateg a Rhifedd
  • Gwyddoniaeth
  • STEM
  • Iechyd a Lles
  • Dyniaethau
  • Celfyddydau Mynegiannol

Clustnodwyd amser ar yr amserlen ar gyfer ‘Amser Aur’ hefyd, lle caiff dysgwyr eu hannog i gymryd mantais o brofiadau newydd, dilyn diddordebau gwahanol a dysgu sgiliau newydd. Amserlen dymhorol yw hyn lle mae dysgwyr yn dewis eu llwybr cwricwlaidd personol ar brynhawn dydd Gwener. Mae enghreifftiau llwyddiannus o glybiau yn cynnwys: Hunan Amddiffyniad, Dawns, Creadigrwydd, Caredigrwydd, Syrffio, Myfyrdod, Cylchgrawn Ysgol ac Ysgol Roc. Edrychwn ymlaen at weld ein dysgwyr yn mwynhau profi’r clybiau newydd sy’n cael eu cynnig eleni (pob un yn dilyn egwyddorion Cwricwlwm i Gymru) gan sicrhau bod eu lleisiau yn cyfrannu at y gweithgareddau sy’n cael eu darparu.

                   

    

 

            

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost