Skip to content ↓

Gwaith Gwych

Yn Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur, rydym yn ymfalchïo yn y gwaith gwych mae ein disgyblion yn cyflawni boed yn waith ysgrifenedig, llafar, creadigol neu ymarferol.

Mae egwyddorion asesu ar gyfer dysgu yn ganolog i’n gynlluniau gwaith, lle mae disgyblion yn dysgu’r sgil o hunan asesu a defnyddio adborth er mwyn dathlu eu llwyddiannau ac adnabod camau i wella er mwyn anelu’n uchel a chreu gwaith graenus. 

Ein nod yw datblygu balchder disgyblion yng ngwaith eu hunain trwy roi’r her, cefnogaeth a’r adnoddau iddynt greu gwaith o’r safon gorau posib. 

Isod, gwelwch fideo gyda chasgliad o waith gwych y mae’r athrawon a disgyblion wedi ymfalchïo ynddynt: 

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 846900

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost