Skip to content ↓

Arholiadau

Dyddiadau Casglu Canlyniadau - Haf 2022

Dyddiad - 18/08/2022

Lefel A / Level 3 Canlyniadau (Blwyddyn 13) - 8.30yb - 9.30yb - Theatr Chiswell

AS Canlyniadau (Blwyddyn 12) - 9.30yb - 10.30ayb - Theatr Chiswell

 

Dyddiad - 25/08/2022

TGAU / Level 2 Canlyniadau - 8.30yb - 9.30yb - Theatr Chiswell

 

Arholiadau Tachwedd 2022

Dyddiad Cychwyn - TBC

Dyddiad Gorffen - TBC

 

Amserlen Haf 2023

Rhaid bod ar gael tan TBC - Mae’r cyrff dyfarnu wedi dynodi dyddiad fel ‘diwrnod wrth gefn’ ar gyfer arholiadau. Mae hyn yn gyson â'r ddogfen rheoleiddiadau cymwysterau Cynllun wrth gefn system arholiad: Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.  Gweler:

 https://www.gov.uk/government/publications/exam-system-contingency-plan-england-wales-and-northern-ireland

 

Dogfennau Arholiadau Pwysig :

Addasiadau CBAC ar gyfer Haf 2022

 

                           

 

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost