Skip to content ↓

Llysgenhadon Iaith Bro Dur

Yn dilyn eu hyfforddiant yr wythnos diwethaf, mae’r llysgenhadon iaith yn barod i ddechrau ar eu rôl bwysig yn yr ysgol i hyrwyddo ieithoedd ym Mro Dur. Pwrpas eu rôl yw i godi proffil ieithoedd ymhlith disgyblion, staff a’r gymuned ehangach. Byddent yn cefnogi’r adran trwy drefnu a chynllunio gweithgareddau a digwyddiadau er mwyn hyrwyddo ieithoedd, cyflwyno gwybodaeth mewn dosbarthiadau a gwasanaethau a chreu arddangosfeydd pwrpasol yn yr ysgol ar gyfer digwyddiadau. Rydyn ni’n falch iawn o’u brwdfrydedd a’u hangerdd tuag at ieithoedd ac rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio gyda nhw yn ystod y flwyddyn.

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 846900

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost