Skip to content ↓

Dyniaethau ar Daith!

Ymholiad Traffig yn ardal Bro Dur

Fel rhan o’u gwaith ar ‘Fy Myd Lleol’, aeth Blwyddyn 7 ati i gyflawni ymholiad traffig o amgylch safle’r Ysgol. Gwnaethon ni ymweld â thri safle gwahanol er mwyn arsylwi a chymharu tagfeydd traffig tra hefyd yn cyflawni arolwg stryd. Er gwaetha’r gwyntoedd grymus roedd Blwyddyn 7 wedi mwynhau’r profiad o ddysgu yn yr awyr agored yn fawr!

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 846900

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost