Skip to content ↓

Ellie yn crwydro’r wlad!

Mae wedi bod yn ychydig o wythnosau llwyddiannus iawn i Ellie. Cystadlodd ym Mhencampwriaethau Sboncen Prydain yn Birmingham a daeth yn 3ydd yn y categori dan 17 oed. Ymlaen wedyn i Rownd Derfynol yr Inter Counties yn Nottingham adod yn fuddugol!! Gan symud ymlaen o hynny, aeth Ellie wedyn i gystadlu ym Mhencampwriaeth Iau Sboncen Cymru Merched dan 17 oed yng Nghaerdydd a daeth yn gyntaf eto!! Gwych!! Llongyfarchiadau enfawr i Ellie – ymlaen nawr i dwrnament yn Swydd Warwick yn ystod penwythnos cyntaf mis Chwefror. Amdani Ellie!

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 846900

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost