Skip to content ↓

Dydd Miwsig Cymru 2022 – Beth yw eich hoff gân Gymraeg?

Mae dathlu ein cymreictod yn bwysig iawn i ni ym Mro Dur – ac roedd hi’n hyfryd cael gwneud hyn unwaith eto ar Chwefror 4ydd yn sŵn cerddoriaeth Cymru. Roedd rhestri chwarae Spotify o hoff gerddoriaeth yr athrawon yn cael ei chwarae trwy’r dydd, Radio Dur yn cael ei hail-lawnsio ar y buarth gan DJs medrus Blwyddyn 9 a llawer o hwyl wrth i ni ddathlu yr amrywiaeth helaeth o gerddoriaeth sydd gennym yng Nghymru.

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost