Skip to content ↓

Yn ôl i gystadlaethau chwaraeon allanol…

Yn ôl i gystadlaethau chwaraeon allanol…

Medi 29, 2021:

Mae hi wedi bod yn fendigedig gweld ein disgyblion yn ôl yn cystadlu ar y caeau chwaraeon. Ar ô li ddisgyblion Blwyddyn 9 chwarae pêl droed yn erbyn Dŵr y Felin wythnos diwethaf ac i dîm pêl droed Blwyddyn 10 fod yn fuddugol yn erbyn Cefn Hengoed ar yr un dydd, tro blwyddyn 11 oedd hi heno. Am gêm, a buddugoliaeth i Fro Dur – 2 i 1 yn erbyn Ysgol Gowerton yng Nghystadleuaeth Cwpan Cymru o dan 18. Gwych! Ymlaen!!

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 846900

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost