Skip to content ↓

Diwedd ar gyfnod hanesyddol gyda dymchweliad y Neuadd Fawr

Ar ddiwedd 50 mlynedd o fodolaeth, daeth diwedd i ddiwrnodau y Neuadd Fawr. Yn dilyn wythnos o waith dymchwel gan gwmni adeiladu Scott’s, aeth y wal olaf i’r llawr a thawelwch a fu! Ers dechrau Ionawr, mae adeiladau yr hen ysgol wedi chwalu; yr adran Gerdd a Drama oedd gyntaf, wedyn yr hen Gampfa a labordai Nedd ac yn olaf (ar ôl diogelu pibau yr organ!) lloriwyd y walydd terfynol i adael ardal agored ar gyfer cam nesaf y gwaith sef buarth.

  

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 846900

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost