Skip to content ↓

Newyddion Ystalyfera Uwchradd

Page 1

 • Diwrnod Cerfio’r Holocost 2023

  Published 09/02/23

  Diwrnod Cerfio’r Holocost – We Ddarllediad gyda goroeswr yr Holocost Ruth Posner BME

  Read More
 • Disgyblion yn serennu ym myd chwaraeon

  Published 06/02/22
  Mae disgyblion Ysgol Gymraeg Ystalyfera unwaith eto wedi serennu ym myd chwaraeon gyda nifer ohonynt yn cynrhychioli Cymru yn eu campau arbenigol. Rhaid llongyfarch Morgan Morse ar gael ei ddewis i garfan Rygbi Cymru dan 20; yn 17oed, mae hyn yn diby
  Read More
 • Diwrnod Miwsig Cymru

  Published 06/02/22
  Am ddiwrnod arbennig! Ar ddydd Gwener Chwefor 4ydd, cynhaliwyd gigs Cymraeg yn Theatr Chiswell. I ddathlu diwrnod Miwsig Cymru, cafwyd perfformiad arbennig gan Morgan Wood a berfformiodd yn gwbl hyderus o flaen ei gyfoedion. Roedd y diwrnod hefyd yn
  Read More
 • Bloc y Darren yn leoliad teilwng i ddisgyblion 2022

  Published 06/02/22
  Fel rhan o fuddsoddiad Ysgolion 21ain Ganrif mae Ysgol Gymraeg Ystalyfera bellach yn leoliad modern gydag adeiladau sydd yn gweddu gofynion addysg y Gymru fodern. Mae bloc y Darren yn gartref i Theatr Chiswell, Bwyty’r Giedd ac Ardal waith y Gw
  Read More
 • Diwedd ar gyfnod hanesyddol gyda dymchweliad y Neuadd Fawr

  Published 06/02/22
  Ar ddiwedd 50 mlynedd o fodolaeth, daeth diwedd i ddiwrnodau y Neuadd Fawr. Yn dilyn wythnos o waith dymchwel gan gwmni adeiladu Scott’s, aeth y wal olaf i’r llawr a thawelwch a fu! Ers dechrau Ionawr, mae adeiladau yr hen ysgol wedi chwa
  Read More
 • Cwrs Cri’r Gwyllt i ddisgyblion blwyddyn 7

  Published 06/02/22
  Yn ystod mis Ionawr, mae dros 45 o ddisgyblion Ysgol Gymraeg Ystalyfera wedi mynychu cwrs Her 5 diwrnod Disgybl Gwydn gyda chwmni Cri’r Gwyllt. Am brofiad bendigedig lle cafwyd cyfle i ddatblygu sgiliau tîm a gweithio gydag eraill trwy we
  Read More
 • Diwedd Cyfnod!

  Published 01/02/22

  Yr hen Neuadd Fawr a’r gamfa wedi myna!!!

  Read More
 • Diwrnod Shwmae Sumae

  Published 18/10/21

  Diwrnod Shwmae Sumae - Gwener 15/10/2021

  Read More
 • Adeilad Newydd Ystalyfera - Diweddariad

  Published 29/09/21

  Cylchlythyr Diweddaraf Scott's

  Read More
 • Codi arian ar gyfer Macmillan

  Published 27/09/21

  Codi arian ar gyfer Macmillan

  Read More

Page 1

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost