Skip to content ↓

Plant mewn Angen

Codwyd dros £200 o bunnoedd gan ddisgyblion Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur ar gyfer Plant mewn Angen. Cynhaliwyd nifer o weithgareddau hyfryd gan gynnwys taflu deunyddiau ‘ych a fi’ dros y Pennaeth, Mrs Laurel Davies; gwerthu cacennau; taflu sbwng gwlyb a ffa pob at aelodau o staff; dyfalu sawl losin oedd mewn jar a diwrnod gwisgo pyjamas. Diolch yn fawr i’r Senedd Ysgol am drefnu’r holl weithgareddau. Roedd y disgyblion yn wên o glust i glust wrth gymryd rhan yn y gweithgareddau. Diolch i bawb am eu haelioni a’u brwdfrydedd!

 

 

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost