Skip to content ↓

As/A2 - Canlyniadau Arholiadau / Examination Results

Full CalendarSecondary (Ystalyfera)

This event will take place between 8:30am and 10:30am on 15/08/2024

Dyddiad - 15/08/2024 (Canlyniadau AS a Lefel-A).  Campws Ystalyfera Uwchradd

Lefel A / Level 3 Canlyniadau (Blwyddyn 13) - 8.30yb - 9.30yb - Theatr Chiswell

AS Canlyniadau (Blwyddyn 12) - 9.30yb - 10.30yb - Theatr Chiswell

 

Date - 15/08/2024 (AS & A Level results).  Ystalyfera Secondary Campus

A2 Level 3 Results (Year 13) - 8.30am - 9.30am - Theatr Chiswell

AS Results (Year 12) - 9.30am - 10.30am - Theatr Chiswell

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 846900

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost