Skip to content ↓

Cynradd, Bl7 a 12 yn unig / Primary Section, Yr 7 & 12 Only

Full CalendarPrimarySecondary (Bro Dur)Secondary (Ystalyfera)Sixth Form

This event will take place between 8:00am and 3:10pm on 03/09/2024

Cynradd, Bl7 a 12 yn unig - Safle Cynradd ar agor i bob disgybl.  Safle Ystalyfera Uwchradd ar agor i ddisgyblion bl7 a 12.  Safle Bro Dur ar agor i bl7.

Primary Section, Yr 7 & 12 Only - Primary section open to all pupils.  Ystalyfera Secondary open for yr7 and 12 pupils.  Bro Dur open for yr7 only.

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 846900

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost