Skip to content ↓

HMS 4 - Uwchradd Ystalyfera a Bro Dur yn Unig / INSET 4 - Secondary Ystalyfera & Bro Dur Only

Full CalendarSecondary (Bro Dur)Secondary (Ystalyfera)Sixth Form

This event will take place on 09/02/2024

HMS 4 - Uwchradd Ystalyfera a Bro Dur yn Unig.  Cynradd ar agor i ddisgyblion

INSET 4 - Secondary Ystalyfera & Bro Dur Only.  School open for Primary pupils.

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost