Skip to content ↓

Chweched Dosbarth

Pleser yw cyflwyno’r wybodaeth hon i chi yn cynnwys holl fanylion cyrsiau a bywyd yn y Chweched Dosbarth, yng Nghanolfan Gwenallt. Yma, gyda ni, cewch y cyfle gorau i ddilyn eich llwybr dysgu chi.

Mae canlyniadau myfyrwyr Canolfan Gwenallt gyda’r gorau ac yn ddi-os, mae prysurdeb bywyd bob dydd yn y chweched - fel swyddogion ac arweinwyr yn gyffrous dros ben! Mae myfyrwyr Canolfan Gwenallt yn gadael i rai o brif golegau Cymru a Phrydain i astudio ar y lefel uchaf a dros y blynyddoedd diwethaf rydym wedi llwyddo i sicrhau lle i bron pob un myfyriwr yn un o’u prif ddewisiadau ar gyfer Addysg Uwch. Rydym yn ymfalchio yn ei darpariaeth i fyfyrwyr 16+ - dewis eang o gyrsiau traddodiadol, BTEC a galwedigaethol. Mae’r dewisiadau yn cynnwys dros 30 o gyrsiau gwahanol - o Ffiseg i’r Gymraeg, Seicoleg i Wasanaethau Cyhoeddus, Peirianneg a Drama. Byddwch hefyd yn astudio ar gyfer y Fagloriaeth Gymreig sy’n gyfle ardderchog i sicrhau tystysgrifau ymhob un o’r Sgiliau Allweddol a chyfleoedd gwych i gydweithio ar sawl prosiect diddorol.

Edrychaf ymlaen yn fawr iawn at eich croesawu i Chweched Dosbarth Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur a gobeithio y byddwch yn mwynhau pob un o’r cyfleoedd sydd ar gael yng Nghanolfan Gwenallt. Os hoffech drafod unrhyw un o’r opsiynau posib sydd ar gael cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Dymuniadau da,

Mr Emyr Evans

Pennaeth y 6ed / Pennaeth Cynorthwyol

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost