Skip to content ↓

Ein Staff

Tim Arwain

Swydd Enw

Pennaeth

Mrs Laurel Davies

(DaviesL1404@hwbcymru.net)

Dirpwry Pennaeth (Campws Ystalyfera)

Mrs Delyth Spurway

(SpurwayD@hwbcymru.net)

Dirprwy Pennaeth (Campws Bro Dur)

Miss Sioned Jones

(JonesS1954@hwbcymru.net)

Pennaeth Cynorthwyol (Cynradd Ystalyfera)

Mrs Angharad Lloyd

(LloydA183@hwbcymru.net)

 

Pennaeth Cynorthwyol (Campws Ystalyfera)

Mr Gareth Huxtable

(HuxtableG1@hwbcymru.net)

Mr Emyr Evans

(EvansE713@hwbcymru.net)

Mr Aled Maddock

(MaddockA5@Hwbcymru.net)

Miss Emma Worsfold

(WorsfoldE1@hwbcymru.net)

Pennaeth Cynorthwyol (Campws Bro Dur)

Mr Ben Williamson

(WilliamsonB6@hwbcymru.net)

Miss Kathryn Jones

(JonesK1228@hwbcymru.net)

Ystalyfera Cynradd

Adran Enw
Meithrin Mrs Anna Evans
Derbyn Mrs Louise Edmondson
Blwyddyn 1 Mrs Lesley Spurway
Blwyddyn Mrs Amanda Wright

 

Blwyddyn 3-6

Miss Sali Lloyd

Mr Alex Williams

Mr Robert Colwell

Ystalyfera Uwchradd

Adran Enw
Pennaeth Blwyddyn 7 Mrs Rachel Thomas
Pennaeth Blwyddyn 8 Mr Luke Millard
Pennaeth Blwyddyn 9 Mr Ryan Evans
Pennaeth Blwyddyn 10 Mr Geraint Jones
Pennaeth Blwyddyn 11 Mr Nick Bennett
Pennaeth Blwyddyn 12 & 13 Mr Emyr Evans

 

 

Y Gymraeg

Mr Craig Bee (Arweinydd Adran)

Mrs Rebecca Johnson

Mrs Bethan Hiscocks

Mrs Ann Richards-Horgan

Mr Andrew Ross

Miss Manon Pirotte

 

 

Saesneg

Mrs Sali Jones-Flowers (Arweinydd Adran)

Mrs Hannah Ambler

Mr Nick Bennett

Mrs Ashleigh Jones

Mr Andrew Ross

Miss Bethan Phillips

 

 

Mathemateg

Mr Geraint Jenkins (Arweinydd Adran)

Dr Ian Rees

Mrs Emma Pocock

Mrs Rachel Hinchey

Mrs Rhiannwen Llywelyn-Davies

 

 

Gwyddoniaeth

Mr Richard Morgan (Arweinydd Adran & Bioleg)

Dr Chris Nettle (Pennaeth Ffiseg)

Mrs Bethan Murphy (Pennaeth Cemeg)

Mrs Rachel Thomas

Miss Nerys Griffith

Mrs Rhian Thomas

Mr Emyr Evans

Mr Richard T Davies

Mrs Shelley Rice

 

TGCh, Technolegau Digidol a Chyfrifiadureg

Mr Marc Rumble (Arweinydd Adran)

Miss Ffion Williams

Mr Gareth Huxtable

Miss Jessica Lewis

Mr Ricky Morgan

 

Dylunio a Thechnoleg

Mr Ricky Morgan (Arweinydd Adran)

Mr Andi Walters

Mr Gareth James

Mrs Jessica Rees

Miss Stephanie Spowart

Drama

Mrs Brianna Moore (Arweinydd Adran)

Mr Dylan James

Cerdd

Mr Aled Maddock (Arweinydd Adran)

Mr Luke Millard

Hanes

Mr Ashley Davies (Arweinydd Adran)

Mr Richard T Davies

Daearyddiaeth

Miss Emma Worsfold (Arweinydd Adran)

Mrs Ann Richards-Horgan

Miss Cerys Smith

 

Ieithoedd Tramor Modern

Mrs Helen Edwards (Arweinydd Adran)

Miss Lisa Williams

Mrs Bethan Hiscocks

Celf a Dylunio

Mr Euros Rowlands (Arweinydd Adran)

Mr Arwel Micah

 

Addysg Gorfforol

Miss Angharad Lewis (Arweinydd Adran)

Mr Ioan Bebb

Mr Ryan Evans

Mrs Kirsty Griffths

Mr Rhys Thomas

Mrs Delyth Spurway

Astudiaethau Crefyddol

Miss Cerys Phillips (Arweinydd Adran)

Mrs Rachel Samuel

Miss Cerys Smith

BAC Cymreig

Mrs Rachel Samuel (Arweinydd Adran)

Miss Lisa Williams

 

Galwedigaethol

Mrs Brianna Moore (Arweinydd Adran)

Mr Geraint Jones (Busnes)

Mr Ioan Bebb (Chwaraeon)

Mrs Bethan Murphy (Gwyddoniaeth Gymhwysol)

Bro Dur

Adran Enw

Pennaeth Cynnydd Blwyddyn 7

Miss Carys Hughes

(HughesC932@hwbcymru.net)

Dirpwry Bennaeth Cynnydd Blwyddyn 8

Mr Jac Donovan

(DonovanJ36@hwbcymru.net)

Pennaeth Cynnydd Blwyddyn 9

Miss Catrin Roberts

(RobertsC729@hwbcymru.net)

Pennaeth Cynnydd Blwyddyn 10

Mr Owain Glensiter

(GlenisterO6@hwbcymru.net)

Pennaeth Cynnydd Blwyddyn 11

Miss Sioned Harries

(HarriesS29@hwbcymru.net)

CADY

Mrs Gwenllian Dooher

(DooherG@hwbcymru.net)

 

 

Y Gymraeg

Miss Ela James (Cydlynydd)

Miss Angharad Ellis

Mr Owain Glenister

Mrs Gwenllian Dooher

Miss Catrin Roberts

Miss Eleri Sion

Miss Sioned Jones

 

Saesneg

Mrs Elin Wade (Cydlynydd Saesneg a Llythrenedd)

Miss Bethan Sleep

Miss Rhian Jenkins

 

Mathemateg

Miss Sarah Morgan (Cydlynydd)

Mr Jac Donovan

Miss Carys Matthews

Miss Rebecca James

 

Gwyddoniaeth

Mrs Amelia Hall-Williams (Arweinydd Dysgu ac Addysgu)

Miss Santhi Dosanjh

Miss Emma Leah

Mr Ben Williamson

 

Celfyddydau Mynegiannol

Mrs Karen Grayson-Cooper (Arweinydd Dysgu ac Addysgu)

Mr Alistair O'Mahoney

Mr Rhys Page

STEM

Miss Gwen Thomas

Mr Lewis Jones

 

Iechyd a Lles

Miss Sioned Harries

Mr John Leyshon

Mr Aled Lewis

Miss Kath Jones

 

 

Dyniaethau

Miss Ffion Wen Jones (Arweinydd Dysgu ac Addysgu)

Mr Tomos Foulkes (Cydlynydd Cwricwlwm i Gymru)

Miss Carys Hughes

Mrs Menna Jenkins

Ieithoedd Tramor Modern Mrs Alison Pritchard

 

 

Y Gorwel

Mrs Gwenllian Dooher (CADY)

Miss Rhiannon Rees-Givelin

Miss Chelsea Thompson

Miss Cerys Thmpson

Miss Cerys Morgan

Miss Lucy Edwards

Miss Rwbi Richards

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost