Skip to content ↓

Cwricwlwm CA4 Ystalyfera

Mae’r cwricwlwm CA4 campws Ystalyfera yn gwricwlwm cytbwys sy'n cynnwys elfen o bynciau statudol craidd a phynciau dewisol.

Mae pob disgybl yn dilyn 9 pwnc craidd, sef Cymraeg Iaith, Cymraeg Llenyddiaeth, Saesneg Iaith, Saesneg Llenyddiaeth, Mathemateg, Rhifedd, Gwyddoniaeth ddwbl ar BAC Cymreig.

Bydd angen i bob disgybl dewis 3 pwnc dewisol yn ychwanegol i’r pynciau statudol.  Mae’r proses o ddewis y pynciau dewisol yma yn dechrau ym Mis Ionawr blwyddyn 9.  Bob blwyddyn rydym yn addasu ein colofnau opsiwn i'r anghenion yw gofynion disgyblion o fewn y cohort.

Pynciau dewisol Lefel 2 galwedigaethol neu TGAU -  Addysg Gorfforol, Daearyddiaeth, Astudiaethau Crefyddol, Celf, Cerdd, Drama, DT, Ffrangeg/Almaeneg, Hanes, Technolegau Digidol, Cyfrifiadureg neu Galwedigaethol Lefel 2 - Lletygarwch, Busnes, a Gwasanaethau Cyhoeddus.

Plîs cyfeiriwch at y fideos gwybodaeth / adrannol sydd o dan y gwefan dewisiadau CA4 yn y linc isod.

2023 - Gwefan Dewisiadau

*Plîs Nodwch fod raid i bob disgybl ymateb i'r ffurflen ddewisiadau ar ddiwedd gwefan opsiynau gyda'u 3 dewis erbyn 14/02/2023.  Bydd y ffurflen yn agor ar ddiwedd y noson opsiynau ar-lein.

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost