Skip to content ↓

Arholiadau

Arholiadau Haf 2022

Dyddiad Cychwyn - 16/05/2022

Dyddiad Gorffen - 29/06/2022

 

Amserlen Haf 2022

Rhaid bod ar gael tan 29/06/2022 - Mae’r cyrff dyfarnu wedi dynodi dydd Mercher 29 Mehefin 2022 fel ‘diwrnod wrth gefn’ ar gyfer arholiadau. Mae hyn yn gyson â'r ddogfen rheoleiddiadau cymwysterau Cynllun wrth gefn system arholiad: Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.  Gweler:

 https://www.gov.uk/government/publications/exam-system-contingency-plan-england-wales-and-northern-ireland

 

Dyddiadau Casglu Canlyniadau - Haf 2022

Dyddiad - 18/08/2022

Lefel A / Level 3 Canlyniadau (Blwyddyn 13) - 9yb - 10yb.

AS Canlyniadau (Blwyddyn 12) - 10yb - 11ayb.

 

Dyddiad - 25/08/2022

TGAU / Level 2 Canlyniadau - 9yb - 10yb.

 

Dogfennau Arholiadau Pwysig :

Addasiadau CBAC ar gyfer Haf 2022

 

                           

 

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost