Skip to content ↓

Bloc y Darren yn leoliad teilwng i ddisgyblion 2022

Fel rhan o fuddsoddiad Ysgolion 21ain Ganrif mae Ysgol Gymraeg Ystalyfera bellach yn leoliad modern gydag adeiladau sydd yn gweddu gofynion addysg y Gymru fodern. Mae bloc y Darren yn gartref i Theatr Chiswell, Bwyty’r Giedd ac Ardal waith y Gwrhyd. Mae Stiwdio’r Cwm a Chraig y Nos bellach yn gartref i’r Adran Ddrama, Pantteg ac Alltygrug yn llawn offerynnau yr Adran Gerdd, a Henrhyd, Gurnos Aberpergwm, Tarenni a Gleision yn ystafelloedd yr Adran Dyniaethau. Mae enwau bendigedig yr ardal leol yn gwreiddio yr ysgol yn ei hardal leol a’r disgyblion bellach wrth eu bodd yn eu cartref newydd.

  

                                                    

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost