Skip to content ↓

Cwrs Cri’r Gwyllt i ddisgyblion blwyddyn 7

Yn ystod mis Ionawr, mae dros 45 o ddisgyblion Ysgol Gymraeg Ystalyfera wedi mynychu cwrs Her 5 diwrnod Disgybl Gwydn gyda chwmni Cri’r Gwyllt. Am brofiad bendigedig lle cafwyd cyfle i ddatblygu sgiliau tîm a gweithio gydag eraill trwy weithgareddau megis adeiladu peiriant i gario pêl ac diwrnod llawn hwyl a sbri yn dringo ac yn cerdded y ceunentydd yng Nghwm Tawe. Llongyfarchiadau i bob un am eu hymdrechion ardderchog a diolch i dim Cri’r Gwyllt am eu cefnogaeth a’u gofal.

 

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost