Skip to content ↓

Arholiadau

Arholiadau Ionawr 2024

TBC

Amserlen Haf 2024

Rhaid bod ar gael ar 06/06/2024, 13/06/2024 a 26/06/2024 - Mae’r cyrff dyfarnu wedi dynodi dyddiad fel ‘diwrnod wrth gefn’ ar gyfer arholiadau. Mae hyn yn gyson â'r ddogfen rheoleiddiadau cymwysterau Cynllun wrth gefn system arholiad: Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.  Dylid annog ymgeiswyr i fod ar gael tan ddydd Mercher 26 Mehefin 2024 rhag ofn y bydd angen aildrefnu arholiadau.  Gweler:

 https://www.gov.uk/government/publications/exam-system-contingency-plan-england-wales-and-northern-ireland

 

Copi Drafft amserlen AS/A2 (Bl12 a 13) Haf 2024

Copi Drafft amserlen TGAU Haf 2024

 

Dogfennau Arholiadau Pwysig :

 

 

                           

 

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost