Skip to content ↓

Cynrychioli’r Sir ar y Cae Rygbi

Llongyfarchiadau i Cai Jones, Rylee Roberts, Elis Cox, Aled Davies a Jude South sydd wedi cael eu dewis fel aelodau o garfan dan 15 Ysgolion Aberafan. Mae’r bechgyn wedi cael profiad llwyddiannus iawn yn eu 2 gem gyntaf. Llomgyfarchiadau i Cai Jones am gael ei ddewis yn gapten (ail gapten Ysgol Gymraeg Bro Dur ar Dîm Bechgyn Aberafan) a disgleirio yn ei gem gyntaf gan sgorio 4 cais.

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost