Skip to content ↓

Newyddion Bro Dur

Page 1

 • Gŵyl Ysgolion Shakespeare

  Published 23/12/22

  Dyna bleser a braint fu gweithio gyda'r bobl ifanc wych yma ar gyfer Gŵyl Ysgolion Shakespeare eleni!

  Read More
 • Llais disgyblion Bro Dur yn cael ei glywed ar lefel sirol a cenedlaethol

  Published 18/02/22
  Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi derbyn Maddie Pritchard fel y Dirprwy Faer Ieuenctid newydd mewn seremoni a gynhelir ar-lein. Cynhaliwyd y seremoni flynyddol ar ddydd Iau 3 Chwefror mewn cyfarfod arlein ble roedd uwch swyddogion y cyngor ac
  Read More
 • Llysgenhadon Iaith Bro Dur

  Published 18/02/22
  Yn dilyn eu hyfforddiant yr wythnos diwethaf, mae’r llysgenhadon iaith yn barod i ddechrau ar eu rôl bwysig yn yr ysgol i hyrwyddo ieithoedd ym Mro Dur. Pwrpas eu rôl yw i godi proffil ieithoedd ymhlith disgyblion, staff a’r g
  Read More
 • Cynrychioli’r Gweilch

  Published 18/02/22
  Rydym ni’n falch iawn bod tri o’n disgyblion wedi cael eu dewis i gynrychioli’r Gweilch. Llongyfarchiadau i Ashton a Morgan sydd wedi cael eu dewis yng Ngharfan Dan 16 Dwyrain y Gweilch. Mae Ashton a Morgan eisoes wedi bod yn aeloda
  Read More
 • Llwyddiannau Pêl Rwyd

  Published 18/02/22
  Llongyfarchiadau i Iona Walker Hunt a Mali Loader sydd eisoes yn aelodau cyson o garfan Pêl Rwyd y Sir. Ymhellach, hoffen ni ymestyn llongyfarchiadau i  Iona Walker Hunt sydd wedi cael ei dewis i Garfan Pêl Rwyd dan 17 y Celtic Drago
  Read More
 • Ellie yn crwydro’r wlad!

  Published 18/02/22
  Mae wedi bod yn ychydig o wythnosau llwyddiannus iawn i Ellie. Cystadlodd ym Mhencampwriaethau Sboncen Prydain yn Birmingham a daeth yn 3ydd yn y categori dan 17 oed. Ymlaen wedyn i Rownd Derfynol yr Inter Counties yn Nottingham adod yn fuddugol!! Ga
  Read More
 • Cynrychioli’r Sir ar y Cae Rygbi

  Published 18/02/22
  Llongyfarchiadau i Cai Jones, Rylee Roberts, Elis Cox, Aled Davies a Jude South sydd wedi cael eu dewis fel aelodau o garfan dan 15 Ysgolion Aberafan. Mae’r bechgyn wedi cael profiad llwyddiannus iawn yn eu 2 gem gyntaf. Llomgyfarchiadau i Cai
  Read More
 • Dydd Miwsig Cymru 2022 – Beth yw eich hoff gân Gymraeg?

  Published 08/02/22
  Mae dathlu ein cymreictod yn bwysig iawn i ni ym Mro Dur – ac roedd hi’n hyfryd cael gwneud hyn unwaith eto ar Chwefror 4ydd yn sŵn cerddoriaeth Cymru. Roedd rhestri chwarae Spotify o hoff gerddoriaeth yr athrawon yn cael ei chwarae trwy&
  Read More
 • Arwyddo i Abertawe!

  Published 04/02/22
  Mae’n fraint gennym gyhoeddi fod Osian Williams, Blwyddyn 10 wedi arwyddo cytundeb blwyddyn gyda’r Elyrch yn Abertawe ar ôl iddo fod yn rhan o’r Academi. Mae Osian yn byw am bêl-droed a dyma gyfle iddo wireddu ei freuddw
  Read More
 • Cri’r Gwyll

  Published 04/02/22
  Rydyn ni’n ddiolchgar iawn i Gri’r Gwyllt am sicrhau bod dau grŵp o’n disgyblion Blwyddyn 7 yn yr wythnosau diwethaf wedi mwynhau profiadau ardderchog yn yr awyr agored. Roedd y cwrs wythnos wedi ei strwythuro i ddatblygu dygnwch a
  Read More
 • DATHLU CANMLWYDDIANT YR URDD

  Published 04/02/22

  Penblwydd Hapus  Mr Urdd !

  Read More
 • Dyniaethau ar Daith!

  Published 28/01/22

  Ymholiad Traffig yn ardal Bro Dur

  Read More

Page 1

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost