Skip to content ↓

Codi arian ar gyfer Macmillan

Codi arian ar gyfer Macmillan

Llongyfarchiadau i fyfyrwyr blwyddyn 12 Lletygarwch am eu gwaith gwych yn codi arian ar gyfer Macmillan. Dros £200 trwy bobi ac addurno cacennau bach. Diolch i MRs Donne ar tim am eu gweledigaeth a diolch i chi am gefnogi.

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost