Skip to content ↓

TGAU / GCSE - Canlyniadau / Results

Full CalendarSecondary (Bro Dur)Secondary (Ystalyfera)

This event will take place between 8:30am and 10:30am on 22/08/2024

Dyddiad - 22/08/2024 (Canlyniadau TGAU)

Safle Ystalyfera Uwchradd

TGAU / Level 2 Canlyniadau - 8.30yb - 9.30yb - Theatr Chiswell

Blwyddyn 10 TGAU Level canlyniadau unedau  - 9.30yb - 10.30yb - Theatr Chiswell

Safle Bro Dur Uwchradd

TGAU / Level 2 Canlyniadau - 8.30yb - 9.30yb

Blwyddyn 10 TGAU Level canlyniadau unedau  - 9.30yb - 10.30yb

-------------------------------------------------------------------

Date - 22/08/2024 (GCSE results)

Ystalyfera Secondary Site

GCSE Level 2 Results and GCSE resits - 8.30am - 9.30am - Theatr Chiswell

Year 10 GCSE Level 2 unit Results - 9.30am - 10.30am - Theatr Chiswell

 

Bro Dur Secondary Site

GCSE Level 2 Results and GCSE resits - 8.30am - 9.30am

Year 10 GCSE Level 2 unit Results - 9.30am - 10.30am

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 846900

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost