Skip to content ↓

Gwaith Maes Daearyddiaeth – Y tro cyntaf i ddysgwyr Bro Dur!

Gwaith Maes Daearyddiaeth – Y tro cyntaf i ddysgwyr Bro Dur!

Ym Medi 2021, roedd yn braf croesawu ein Blwyddyn 11 cyntaf yma yn Ysgol Gymraeg Bro Dur. Blwyddyn olaf eu cyrsiau TGAU a blwyddyn fydd yn un brysur iawn wrth iddyn nhw baratoi i gwblhau eu cymhwysterau. Rhan bwysig o hynny fydd cwblhau gwaith cwrs ymarferol ac mae’n wych bod grŵp Blwyddyn 11 TGAU Daearyddiaeth wedi cael mynd mas o’r ysgol i gwblhau eu gwaith maes ddydd Gwener, Medi 24.

Y dasg oedd ymchwilio i effaith Parc Adwerthu Trostre ar ganol tref Llanelli. Roedd y disgyblion wedi bod yn llwyddiannus iawn yn eu gwaith ymchwil ac wedi mwynhau eu diwrnod o waith ymarferol. Diolch yn fawr i’r staff oedd wedi eu goruchwylio.

  

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost