Skip to content ↓

DATHLU CANMLWYDDIANT YR URDD

Penblwydd Hapus  Mr Urdd !

Penblwydd Hapus Mr Urdd!! A ninnau yn dathlu’n Cymreictod ar Ddydd Santes Dwynwen – pa ddiwrnod gwell i ehangu’r dathliadau drwy ddathlu Penblwydd Mr Urdd yn 100 oed!!! Llwyddodd 8H3 i fod yn rhan o ymdrech lwyddiannus yr Urdd i dorri record y byd drwy ganu yr un gân mewn awr – pwy ddywedodd y gallech chi glywed Hei Mr Urdd ormod o weithiau?! Roedd hi’n hyfryd gweld ein disgyblion yn eu coch, gwyn a gwyrdd yn tynnu sylw at ddiwrnod mor arbennig…

 

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost