Skip to content ↓

Diwrnod pontio cyntaf i Flwyddyn 6…

Diwrnod pontio cyntaf i Flwyddyn 6…

Medi 28, 2021:

Roedd hi’n hyfryd cael croesawu disgyblion Blwyddyn 6 Ysgol Gymraeg Rhosafan aton ni i Fro Dur am weithgareddau blasu cyffrous. Cafodd y criw brwdfrydig gyfle i brofi gwersi STEM a Iechyd a Lles a chwrdd ag athrawon a dechrau dod i adnabod yr ysgol. Edrychwn ymlaen i groesawu disgyblion Castell Nedd a Tyle’r Ynn yn y dyddiau nesaf. Bydd y noson agored rithiol ar MS Teams ar nos Fawrth, Hydref 5ed.

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost