Skip to content ↓

Prif Ddisgyblion a Phrif Swyddogion 2021

Prif Ddisgyblion a Phrif Swyddogion 2021

A ninnau gyda’n disgyblion Blwyddyn 11 cyntaf ym Mro Dur – mae hi’n bleser cyhoeddi mai Morgan Francis ac Efa Jones yw Prif Ddisgyblion cyntaf yr ysgol.

A hithau’n flwyddyn mor arbennig o ddisgyblion – mae’n fraint cael cyhoeddi fod tîm o bobl yn mynd i fod yn cyorthwyo’r ddau yn eu gwaith.Yn ein gwasanaeth ar Fedi 18, cyhoeddwyd mai’r Prif Swyddogion yw: Lowri Gleaves, Tyler Kelly, Mali Loader a Maddie Pritchard.
Mae tîm rhagorol o swyddogion yn eu cynorthwyo eleni – Ellie Breach, Aled Davies, Alisha Denner, Meagan Griffiths, Ashton Hewitt, Eleri Lavis, Lewys Smith, Lili Walford a Mea Verallo. Llongyfarchiadau i chi gyd.

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost