Skip to content ↓

Canlyniadau Haf Bro Dur 2021

Llongyfarchiadau ddisgyblion Bro Dur

Dyma rai o’n disgyblion hapus ni ar ddiwrnod canlyniadau TGAU ym mis Awst 2021. Yma ym Mro Dur, mae ein disgyblion Blwyddyn 9 a 10 yn cwblhau cymhwyster Lefel 2 (TGAU neu Alwedigaethol) mewn blwyddyn ac eleni, fel llynedd bu’r disgyblion yn llwyddiannus iawn. Diolch iddyn nhw am eu gwaith caled a diolch yn fawr i’r athrawon am eu haddysgu a’u paratoi’n drylwyr.

Canlyniadau eleni:
A*/A = 30%
A*-C = 89%
A*-G = 100%

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost