Skip to content ↓

Diwrnod Shwmae Sumae

Diwrnod Shwmae Sumae - Gwener 15/10/2021

Diolch i bawb am eu cefnogaeth dydd Gwener. Diwrnod gwych gyda chymaint oweithgareddau gwahanol. 7G1 oedd y dosbarth buddugol yng nghystadleuaeth barddoniaeth Menter Iaith – da iawn Mr James!

 

Barddoniaeth 7G1

Shwmae, Sumae o’n dosbarth ni, 

Rydym yn erfyn clywed y geiriau wrthoch chi. 

Gwisgwn coch, gwyn a gwyrdd, 

Fel mor o Mr Urdd.  

Y Gymraeg, mae’n bwysig, mae’n cŵl, 

Peidiwch fod yn ffŵl. 

Y Gymraeg yw fy iaith. 

Dewch i’w ddysgu, ymunwch gyda’r daith. 

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost